MOVERI | Warsztat: dla rodziców dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania.
302
post-template-default,single,single-post,postid-302,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default

Warsztat: dla rodziców dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania.

WARSZTAT DWUDNIOWY –  PO 6 GODZIN.

Jak pracować z dzieckiem, rozwijać je i radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami?

W obecnych czasach u coraz większej liczby dzieci zostaje zdiagnozowane ADHD lub zaburzenia zachowania. Rodzicom często trudno jest przyjąć do wiadomości tę diagnozę, jednoczenie stają oni przed wyzwaniem – jak na co dzień poradzić sobie ze swoim dzieckiem, wymagającym szczególnej opieki oraz z tym, jak dostosować się do zaleceń poradni wystawiającej opinię/orzeczenie. Kolejną kwestią jest funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i w grupie rówieśniczej, gdzie często nasze dziecko napotyka na problemy i trudności w funkcjonowaniu w danym miejscu.

Wobec tego, rodzicom potrzebna jest rzetelna wiedza oraz nowe umiejętności wychowawcze i specyficzne dla zaburzenia dziecka.

CELE SZKOLENIA:

  • co robić, gdy mamy podejrzenie, że nasze dziecko może mieć ADHD, ADD lub zaburzenia zachowania
  • omówienie rodzajów  pomocy  specjalistycznej  dla  dzieci  ADHD,  ADD  lub  zaburzenia zachowania, dostępnych w Polsce,
  • dostarczenie rodzicom wiedzy na temat tego, czym jest ADHD, ADD i zaburzenia zachowania – objawy, zachowanie dziecka, proces poznawczy, przeżywane emocje,
  • jak odróżnić zwykłe nieposłuszeństwo dziecka od ADHD, ADD lub zaburzeń zachowania?
  • nauka konkretnych umiejętności wychowawczych potrzebnych rodzicowi w codziennym wychowaniu dziecka (jak stawiać dziecku bezpieczne granice, jak uczyć go koncentracji, jak uczyć go empatii, jak mówić do dziecka, jak je wyciszać, jak komunikować się z dzieckiem, jak stworzyć mu bezpieczne i komfortowe warunki w domu i przedszkolu, jak się bawić z dzieckiem, jak uczyć dziecka różnych przydatnych umiejętności społecznych).
  • ćwiczenie umiejętności  właściwego  kontaktu  z  dzieckiem,  szczególnie  w   sytuacjach trudnych (ataki agresji, brak koncentracji i ciągła nadpobudliwość, brak kontaktu z dzieckiem, trudne sytuacje z rówieśnikami i innymi dorosłymi),
  • praca nad   konkretnymi   potrzebami   rodzica   –   omówienie   konkretnych   sytuacji problemowych z dzieckiem,
  • dostarczenie wiedzy o tym, gdzie rodzic dalej może rozwijać swoje umiejętności, aby wspomóc prawidłowy rozwój i terapię swojego dziecka,
  • wzmocnienie uczestników szkolenia w roli  rodziców dziecka z ADHD, ADD,    zaburzenia zachowania – plusy życia w rodzinie z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTACIE – 200zł w siedzibie Fundacji