MOVERI | Zapraszamy do dołączenia do bezpłatnej grupy wsparcia dla rodziców.
469
post-template-default,single,single-post,postid-469,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default

Zapraszamy do dołączenia do bezpłatnej grupy wsparcia dla rodziców.

Zapraszamy do dołączenia do bezpłatnej grupy wsparcia dla rodziców.

Grupa wsparcia to skuteczna metoda wspólnego rozwiązywania problemów i oczywiście wsparcia w pracy z dzieckiem, lepszego funkcjonowania rodzica lub opiekuna oraz całej rodziny. Dzięki grupie wymienią się Państwo doświadczeniami, spotkają tych, który mają podobne problemy, a wspólnie na pewno znajdziemy rozwiązania problemów.

Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami. To przestrzeń dla rodziców, opiekunów, którzy doświadczają stresu, frustracji, niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, możecie Państwo posłuchać lub opowiedzieć o tym wszystkim, co dla Was ważne. Przyjdź i przekonaj się, że są ludzie, którzy borykają się z podobnymi problemami związanymi z wychowaniem dziecka.

Zasady działania grupy:
 • spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej,
 • w spotkaniach biorą udział rodzice (bez dzieci),
 • grupa zrzesza osoby o podobnych doświadczeniach życiowych na zasadach dobrowolności,
 • działania grupy wsparcia podporządkowane są potrzebom członków grupy, a psycholog i pedagog pełnią w nich rolą konsultanta,
 • członkowie grupy są dyskretni i lojalni.

Proponowane tematy naszych spotkań:

 • Wzmocnienie siebie w roli rodzica – Ja jako rodzic – poszerzanie własnej świadomości, zasobów i ograniczeń,
 • Wychowanie dziecka – w domu, w szkole, w grupie rówieśniczej – dostarczenie wiedzy i narzędzi potrzebnych rodzicowi do właściwej opieki nad dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
 • Nauka umiejętności nawiązywania szczerego kontaktu i komunikacji z dzieckiem,
 • Nauka rozpoznawania i rozumienia potrzeb dziecka i właściwego reagowania,
 • Nauka stawiania granic dziecku,
 • Poszerzanie rozumienia trudnych zachowań dziecka i poszukiwanie adekwatnych sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w relacjach z dzieckiem,
 • Wzajemne wspieranie się̨ rodziców w przyjaznych warunkach grupy,
 • Budowanie poczucia własnej wartości rodzica, wpływu, lepszego rozumienia tego, co się dzieje w rodzinnych relacjach.

W grupie uczymy się:
 • kompetencji wychowawczych – wiedza, umiejętności, postawa (nawiązywanie szczerego i żywego kontaktu z dzieckiem, nauka rozpoznawania i nazywania potrzeb i uczuć – swoich i dziecka, nauka stawiania granic i stosowania konsekwencji zamiast kar, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie/wśród rodzeństwa itd.),
 • nauka empatii dla siebie i dziecka,
 • wzajemne wspieranie się rodziców w przyjaznych warunkach grupy,
 • konsultowanie bieżących sytuacji z życia rodziny.

Grupa będzie liczyła max. 12 osób.

Czas trwania: luty 2018 – czerwiec 2018.

Terminy spotkań: 3 luty 2018, 3 marzec 2018, 7 kwietnia 2018, 12 maja 2018, 9 czerwca 2018.

Miejsce spotkań: siedziba Fundacji MOVERI.

Zapisy na spotkanie informacyjne w dniu 27 stycznia 2018 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:

Magdalena Klekowska – Psycholog, terapeutka, trenerka umiejętności społecznych, specjalistka Counsellingu Gestalt w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej i pracy z grupą. Prowadzi terapię dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i innymi zaburzeniami, warsztaty związane z psychoedukacją dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Prowadzi także konsultacje dla rodziców oraz warsztaty dotyczące kompetencji wychowawczych, w czasie których pomaga rodzicom lepiej porozumiewać się ze swoim dzieckiem oraz uczy ich, jak wspierać rozwój dziecka, przy jednoczesnym poszanowaniu granic i potrzeb obu stron.

Agnieszka Świrska – Trener umiejętności psychospołecznych i wychowawczych z 9-letnim doświadczeniem, socjolog wychowania. Autorka programów wsparciowych dla kadry przedszkolnej, szkolnej i rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Przez wiele lat w Fundacji Bene Vobis prowadziła programy psychoedukacji i systemowej profilaktyki w mazowieckich szkołach – dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Aktualnie pracuje wychowawczo, m.in. z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową i innymi trudnościami.Ukończyła dwuletnie szkolenie i staż psychoterapeutyczny w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych.